Leer-werklijnen

Binnen het Patent wordt gewerkt met een leer-werklijn. Dit houdt in dat de cliënten volgens een bepaalde methodiek getraind worden in het onderhouden en waar mogelijk en gewenst vergroten van hun vaardigheden. Mensen met een beperking zijn unieke individuen die meer kunnen dan wij soms voor mogelijk houden. De leer-werklijn geeft cliënten de mogelijkheid om certificaten te behalen. Daarmee tonen zij aan dat zij in staat zijn bepaald werk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit biedt ook de mogelijkheid voor bedrijven om cliënten in dienst te nemen of voor de cliënt zelf om door te stromen naar een hoger niveau.